ท่านสามารถเข้าดูรูปภาพได้ในแต่ละกิจกรรม โดยการคลิกที่ภาพกิจกรรมนั้น
Toggle Bar

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

*********************

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.

      ตำเเหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์)   จำนวน  ๑  อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสาร ที่่แนบ)

 

Go to top

พื้นหลัง