ท่านสามารถเข้าดูรูปภาพได้ในแต่ละกิจกรรม โดยการคลิกที่ภาพกิจกรรมนั้น
Toggle Bar

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

เรื่อง  รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น

หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำเเหน่งพนักงานส่วนตำบล

*********************

กองคลัง

      ตำเเหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   จำนวน  ๑  อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสาร ที่่แนบ)

Go to top

พื้นหลัง