ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ทำเเบบสำรวจการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสด้วยตนเอง

ให้เเล้วเสร็จทุกคนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนเสียภายใน (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ : ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ทุกคน

  


การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

วิธีทำ 

1.เปิดโปรเเกรม Line บนมือถือตัวเอง

2.สเเกน QR code (จะประกฏหน้าเเบบสำรวจข้อมูล)

3.กรอกข้อมูล เลขที่บัตรประชาขน 13 หลัก ของผู้ตอบเเบบสำรวจ

4.ดำเนินการตอบเเบบสำรวจ ให้ครบทุกข้อ

5.ส่งผลการสำรวจให้ ปปช.โดยตรง เพื่อนำไปประเมินผลภาพรวมต่อไป