ท่านสามารถเข้าดูรูปภาพได้ในแต่ละกิจกรรม โดยการคลิกที่ภาพกิจกรรมนั้นได้เลย
Toggle Bar

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นายบรรจง ภู่มณี

ปลัดองค์

การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นางมุกดา โสดาวิชิต                                     เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

นางจิตรานันท์ อักษร

นักวิชาการศึกษา

 

นางวรรณนิสา โสวภ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

สำนักปลัด

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

นายสมหวัง ขันธชัย

คนสวน

นางสาวสุภารัตน์  ศรีวิรัตน์

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนุชจรี สิงหโยธา

ผช.บันทึกข้อมูล

นายณวพรรด บุฮม

คนขับรถ

นางละคร   ชาวดร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุธิศา จูมสวัสดิ์

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสีนวล  ขันธชัย

คนงานทั่วไป

นายทองมา มาฤทธิ์

คนขับรถขยะ

นายบุญมาก ชาวดรคนงานประจำรถขยะ

นายวุฒิชัย  ขันธไชย

คนงานประจำรถขยะ

นายวิทยา คำภา

คนงานประจำรถขยะ
 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Go to top

พื้นหลัง