ท่านสามารถเข้าดูรูปภาพได้ในแต่ละกิจกรรม โดยการคลิกที่ภาพกิจกรรมนั้น
Toggle Bar

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นายบรรจง ภู่มณี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสำราญ

 

นางมุกดา โสดาชิต

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

นางจิตรานันท์ อักษร

นักวิชาการศึกษา

 

นางวรรณนิสา โสวภา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

สำนักปลัด

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

นายสมหวัง ขันธชัย

คนสวน

 

 

 

 

 

 

 

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนุชจรี สิงหโยธา

ผช.บันทึกข้อมูล

นายณวพรรด บุฮม

คนขับรถ

นางละคร   ชาวดร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุธิศา จูมสวัสดิ์

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสีนวล  ขันธชัย

คนงานทั่วไป

นายทองมา มาฤทธิ์

คนขับรถขยะ

นายบุญมาก ชาวดรคนงานประจำรถขยะ

นายวุฒิชัย  ขันธไชย

คนงานประจำรถขยะ

นายวิทยา คำภา

คนงานประจำรถขยะ
 

 

 

แบบสอบถาม

การให้บริการของเราอยู่ระดับใด ?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Go to top

พื้นหลัง