ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์

จำนวน 8 จุด ขนาดสูง 4.00 เมตร โคมแอลอีดี 20-30 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ประกาศ  ณ  วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐