แบบรายงานผลการสอบราคา/ประกวดราคา ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปี งป.๕๘

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Attachments:
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา001.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา001.jpg[ ]223 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา002.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา002.jpg[ ]467 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา003.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา003.jpg[ ]438 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา004.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา004.jpg[ ]418 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา005.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา005.jpg[ ]427 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา006.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา006.jpg[ ]462 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา007.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา007.jpg[ ]466 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา008.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา008.jpg[ ]473 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา009.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา009.jpg[ ]467 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา010.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา010.jpg[ ]413 kB
Download this file (สรุปสอบราคา ประกวดราคา0111.jpg)สรุปสอบราคา ประกวดราคา0111.jpg[ ]418 kB