สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี งป.๕๘

ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

Attachments:
Download this file (ตกลงและสอบราคา001.jpg)ตกลงและสอบราคา001.jpg[ ]815 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา002.jpg)ตกลงและสอบราคา002.jpg[ ]913 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา003.jpg)ตกลงและสอบราคา003.jpg[ ]845 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา004.jpg)ตกลงและสอบราคา004.jpg[ ]512 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา005.jpg)ตกลงและสอบราคา005.jpg[ ]390 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา006.jpg)ตกลงและสอบราคา006.jpg[ ]483 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา007.jpg)ตกลงและสอบราคา007.jpg[ ]393 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา008.jpg)ตกลงและสอบราคา008.jpg[ ]541 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา009.jpg)ตกลงและสอบราคา009.jpg[ ]548 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา010.jpg)ตกลงและสอบราคา010.jpg[ ]554 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา011.jpg)ตกลงและสอบราคา011.jpg[ ]550 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา012.jpg)ตกลงและสอบราคา012.jpg[ ]512 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา013.jpg)ตกลงและสอบราคา013.jpg[ ]470 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา014.jpg)ตกลงและสอบราคา014.jpg[ ]517 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา015.jpg)ตกลงและสอบราคา015.jpg[ ]534 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา016.jpg)ตกลงและสอบราคา016.jpg[ ]381 kB
Download this file (ตกลงและสอบราคา017.jpg)ตกลงและสอบราคา017.jpg[ ]426 kB